HongKong A Day Walk Around Yau Ma Tei Temple Street

1 month ago
Description:

HongKong. A Day Walk Around Yau Ma Tei, Temple Street 🎥TVB📽
🇭🇰✈💦
Lần 2 ghé Temple Street (Xóm chùa) địa bàn anh Hạo Nam bên Du Mã Địa , khu này quán ăn lề đường đúng kiểu bình dân như trong phim luôn, đặc biệt nguyên con đường coi bói toàn đã từng coi cho diễn viên TVB ngày xưa không 🥰.. Tối có nhạc giống như hồ quảng nghe bao ngủ ngon 😬😬
#HowToTravelHongKong #YauMaTei #TempleStreet